PROJE YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ

Projeyle ilgili tüm tarafların (müşteri, danışman, imalatçılar, vs.) iyi tanımlı süreçlerüzerinden koordinasyonu
Proje kapsamında değişik taraflarca hazırlanan tüm mühendislik çalışmalarının bütünlüğünün ve tutarlılığınınsağlanması
Projeye dair tüm mühendislik çalışmalarının kontrol edilerek eksik ve hatalardan arındırılması
Mühendislik çalışmalarının proje zaman planınauyumunun sağlanması
Teknik proje yönetimi bileşenleri;
Tedarik desteği
Alt yüklenici ve tedarikçi yönetimi
Saha hizmetleri yönetimi
Arayüz yönetimi
Belge yönetimi
Raporlama

TOP