MONTAJ

MONTAJ

Mobilizasyon
Alt yapı gereksinimlerinin tespiti ve düzenlenmesi
Yapım metotlarının belirlenmesi, dokümante edilmesi ve müşteriye sunulması
Eğer varsa diğer disiplinlerle ortak çalışma gereksinimlerinin ayarlanması
Montaj için gerekli iş makinelerinin tespiti ve temini
Yeterli nicelik ve nitelikte ekiplerin sahaya sevki
Uluslar arası kalitede montajların tamamlanması ve müşteriye teslimi

TOP