DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Temel tasarımın hazırlanması
Teknik şartnamelerin hazırlanması
Tekliflerin teknik değerlendirmesi
Proje yapımı süresince teknik proje yönetimi hizmeti
Alt yüklenicilerin koordinasyonu
Toplantılara ve kabul testlerine katılım

TOP